Friday, July 15, 2011


ಓ ಇನಿಯ ಅದು ನೀನೇನಾ?

ಮುಂಜಾನೆ ಮಂಜನು ಸರಿಸಿದ ಉಷೆಯು
ಎಲೆಯೊಂದರ ಮೇಲಿನ ಪುಟ್ಟ ಹನಿಯ ಮಿಂಚಿಸಿದಂತೆ,
ದೀಪವು ತನ್ನ ಕಿರಣದಿಂದ ಪ್ರತಿ ಕೋಣೆಯ ಆವರಿಸಿದಂತೆ,
ನಿನ್ನ ಆಳವಾದ ನೋಟದಿಂದ ನನ್ನ ಹೃದಯವ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದ
ಆ ಮಿಂಚಿನ ಮಾಯಗಾರ ನೀನೇನಾ?

ಈ ಬದುಕಿನ ತೆರೆಯಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲದಿರೋ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಚಿಕೆಗೆ
ನನಗೆ ತಿಳಿಯದೆ ಹೊಸ ಪುಟವ ಸೇರಿಸಿದೆ
ಎಂದೂ ಕಾಣದ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಿಹಿಯಾತನಗೆ ಇಂದು ಸಿಲುಕಿಸಿದೆ
ಈವರೆಗೂ ನಾಕಂಡ ಪ್ರತಿ ಕನಸಲ್ಲೂ ಬಿಡದೆ ಮೂಡಿದ್ದ
ಆ ಮುದ್ದಾದ ನಾಯಕ ನೀನೇನಾ?

ಪ್ರೇಮ ಮಹಾಕಾವ್ಯದ ಒಂದೊಂದು ಹಸಿಮುತ್ತು ಪೋಣಿಸಿ
ನನಗಾಗಿಯೆ ನೀ ಬರೆದೆ ಒಲವ ಕವನ
ನನ್ನ ಗೆಜ್ಜೆಯ ಸದ್ದನು ಹೋಲುವ ಹೊಸ ರಾಗವ ಪರಿಚಯಿಸಿ
ಎಂದು ನುಡಿಯದಿರೋ ಶ್ರುತಿಯ ಮನದಲಿ ಮೀಟಿದ
ಆ ಹೃದಯವೀಣೆಯ ಪ್ರತಿದ್ವನಿಯು ನೀನೇನಾ?

ನಿಲುಕದಿರೊ ಗಗನದ ಬಣ್ಣದಿ ನೀ ಬಿಡಿಸಿದ ಚಿತ್ತಾರವ
ಲೋಕವೆ ಕಂಡು ಮೆಚ್ಚಿದೆ, ನನ್ನ ಅಂಗೈಯ ಮದರಂಗಿಯಲ್ಲಿ
ಅಂತರಾಳದೊಳಗೆ ಅಡಗಿರುವ ದುಗುಡವ ಪ್ರೀತಿಕುಂಚದಿ ತೀಡಿ
ಖಾಲಿ ಮನಸಿನಲಿ ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ರಂಗವಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸಿದ
ಆ ಪ್ರೇಮದ ಚಿತ್ರಕಾರ ನೀನೇನಾ?

ಮಳೆಯ ಒಂದು ಹನಿಗಾಗಿ ನವಿಲು ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಕಾದಂತೆ
ನಿನ್ನ ಕಂಡ ವೇಳೆ ಆನು, ರೆಕ್ಕೆ ಬಿಚ್ಚಿ ಕುಣಿಯುವೆ
ಸಿಗದೆ ಹೋದರೆ ನೀನೆನಗೆ, ಈ ಹೃದಯ ಚೂರಾದಿತು!..........

Tuesday, July 5, 2011ಕವಿತೆಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ.........


ನನ್ನ ಕವಿತೆಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಏನಾದರು ಆಗಬಹುದು
ಗೆಳತಿ, ನೀ ಎನ್ನ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯಾಗಬಹುದು
ನಿನ್ನ ಮೋಹಕ ನಡೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯಾಗಬಹುದು
ನಿನ್ನ ಭಾವುಕ ನುಡಿ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯಾಗಬಹುದು

ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಕಳೆಯುವ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಕವಿತೆಯಾಗಬಹುದು
ನಿನ್ನ ಹೊಳೆಯುವ ಕಂಗಳೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯಾಗಬಹುದು
ಕಣ್ಣೋಟಗಳು ಬೆರೆತಾಗ ಮೌನ ಕಾವ್ಯಸುಧೆಯಾಗಿ ಹರಿಯಬಹುದು

ನಿನ್ನ ಸ್ಪರ್ಶದ ರೋಮಾಂಚನ ಪಲ್ಲವಿಯಾಗಬಹುದು
ನಿನ್ನ ಕನಸುಗಳು ನವೀನ ಚರಣಗಳಾಗಬಹುದು
ನೀ ನನ್ನ ಕರೆಯುವ ಹೆಸರು ಕವಿತೆಯ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಾಗಬಹುದು
ನೀ ನನ್ನೊಡನೆ ಇರುವಾಗ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲೂ ನಾ ಕವಿಯಾಗಬಹುದು

Thursday, April 28, 2011


ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಡೆ…........


ಬೇಸರದ ಜೀವನ ನಾ ಒಲ್ಲೆ, ನಿನಗಾಗಿ ಕಾದಿರುವೆ ನಾ ಇಲ್ಲೇ,

ಬದುಕು ಸಾಗಿಸಲು ನಾ ಬಲ್ಲೆ,

ಆದರೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಇರಬೇಕು ನೀ ನನ್ನ ನಲ್ಲೇ. ಬದುಕಲು

ಕಳಿಸಲಿಲ್ಲ ನೀನು, ಆದರೆ ಬದುಕಿಗೆ ಬೆಳಕಾದೆ ನೀನು.

ಹೇಳದೇ ಕೇಳದೇ ಬಂದೆ ನೀನು, ಹೇಳದೇ ಹೋಗಬೇಡ ಎಂದಿಗೂ

ನೀನು, ನೀನಿಲ್ಲದೇ ಇರಲಾರೆನು ನಾನು,

ಬದುಕ ಮರೆಸಿರುವೆ ನೀನು. ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಡೆ ನನ್ನೊದಿಗೆ ನೀನು, ನೀ ಬಿಟ್ಟರೆ ದಾರಿಯ ಮರೆಯುವೆ ನಾನು.

Saturday, April 16, 2011ದೂರ ದೂರ ಹೋದರು ನೀನು,
ದೂರವಾಗುವುದೇ ನಿನ್ನ ನೆನಪು,
ಇನ್ನು ಉಸಿರಾಟವು ಕಷ್ಟವೇನೆ,
ಮುಂದೇನು ಊಹಿಸಲು ಕಷ್ಟವೇನೆ,
ನಾ ಹೀಗಿದ್ದರೆ ಇಷ್ಟವೇನೆ.. ??

ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಯಾರು ಇಲ್ಲ,
ನೀನೆ ಇಲ್ಲವಾದ ಮೇಲೆ,
ಇನ್ಯಾರ ಕದ್ದು ನೋಡಲಿ ನಾ.. ??

ಸಮಯ ಬೇಗ ಕಳಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ,
ಸೋನೆ ಮಳೆಯು ಸುರಿವ ವೇಳೆ,
ಇನ್ಯಾರ ಜೊತೆ ನೆನೆಯಲಿ ನಾ.. ??

ಮಾತು ಮೌನ ಒಂದಾದರೆ,
ಕಣ್ಣೀರಿಗೂ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲವಾದರೆ,
ಎದೆ ನೋವ ಹೇಗೆ ತೋರಿಸಲಿ ನಾ.. ??

ಆಗೋದೆಲ್ಲ ಏನೆ ಆದರು,
ಪ್ರೀತಿಗೆಂದು ಸಾವಿಲ್ಲವೆನ್ನುವರು
ಇನ್ನು ಯಾವ ನೀತಿ ಕೇಳಿಸಲೇ ................

ನನ್ನ ನೀ
ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ
ಪ್ರೀತಿಸದಿದ್ದರು ಚಿಂತೆಯಿಲ್ಲ
ಕಡೆಯ ಪಕ್ಷ
ನಿನ್ನ ಕಿರು ನಗೆಯ ವರವ
ಕೊಡುವುದಾದರೆ ಚಿತೆಯಿಂದ
ಎದ್ದು ಬಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸುವೆ
ಮರು ಜನ್ಮಕೆ ಕರುಣಿಸುವುದಾದರೆ
ಈ ಕ್ಷಣವೇ ಮಡಿದು
ನನ್ನೊಲವಿನ ಗೋರಿಯಾಗುವೆ :) FEEL MY LOVE ....................ಅವಳಿಗಾಗಿ ನಾನು ಹಾಕಿದೆ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆ ...
ಜೀಂ ಗೆ ಹೋಗಿ ಬೆಳೆಸಿದೆ ,ಕಲ್ಲಿನಂತಹ ಕೈ ರಟ್ಟೆ ..
ಆದ್ರೆ ಅವಳು ಹೂವಿಂದ ಹೂವಿಗೆ ಹಾರುವ ಚಿಟ್ಟೆ ..
ಕೊನೆಗೆ ಕೈ ಗೆ ಕೊಟ್ಟಳು ಕಬ್ಬಿಣದ ತಟ್ಟೆ ....

ನಿಶ್ಯಬ್ದದ ಅಮೃತ ಮಹಲಿನ ಮೇಲೆ,
ಕತ್ತಲೆ ಹಾಳೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವೇ ಸುತ್ತಿಕೊಳ್ಳೋಣ
ನಮ್ಮೆರಡು ದೇಹದ ಮೇಣದ ಬತ್ತಿ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳೋಣ
ಮುಂಜಾಬ ಇಬ್ಬನಿ ತುದಿಗಾಲಲ್ಲಿ ನಿಂತಾಗ
ನಮ್ಮ ಉಸಿರಿನ ಪಿಸುಮಾತು ಬೇರಾಗದಿರಲಿ

ಕಾವಳದ ನುಣುಪು ಸುಗಂಧದಲ್ಲಿ
ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಗಂಧವಾಗೋಣ
ವಸುಧೆಯ ಸುವಾಸನೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿದ್ದೀ ದೇಹಗಳು
ಚೇತನಗಳಾಗಲಿ, ಮಿಡಿಯುತ್ತಿರಲಿ..

Thursday, March 31, 2011ಜಿಪುಣ ನನ್ನ ಗಂಡ

ಮೈಸೂರು ದಸರೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಬಾರೇ
ಚಾಮುಂಡಿ ದೇವಿಯ ಅಂಬಾರಿ ನೋಡೋಣ ಬಾರೇ
ಜಗಮಗಿಸುತಿದೆ ಮೈಸೂರು ಬೆಳಕಲ್ಲಿ
ಕೈ ಬೀಸಿ ಕರೆಯುತಿದೆ ರಂಗವಲ್ಲಿ
ಜಟಕಾ ಕುದುರೆ ಹತ್ತಿ ಮೈಸೂರು ಸುತ್ತೋಣ
ಕೃಷ್ಣ ರಾಜ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಮೈ ಮರೆಯೋಣ
ಜೇಬ್ರ ಕೋಬ್ರಾ ಹುಲಿ ಸಿಂಹ zooನಲ್ಲಿ
ಸೂಟು ಬೂಟು ರಾಜಾಸೀಟು ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ
ಇನ್ನೇನು ನೋಡಬೇಕು ಕೇಳು ಜಾಣೆ
ಗ್ಯಾರೆಂಟಿ ಕರಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಿನ್ನಾಣೆ
ಬರೀ ಸುಳ್ಳು ಬರೀ ಸುಳ್ಳು ನಾನು ನಂಬೋದಿಲ್ಲ
ನಾನು ಕರಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಲಲಿತ್ ಮಹಲ್ ಗೆ
ಆದ್ರೆ ನೀವು ಕರಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಒಂಟಿಕೊಪ್ಪಲ್ ಗೆ
ನಾನು ನಂಬೋದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಾನು ನಂಬೋದಿಲ್ಲ .

Tuesday, March 15, 2011


ನೀನು ಜೊತೆ ಇರದಿದ್ದರೆ ಏನು ನಿನ್ನ ನೆನಪು ಇದೆಯಲ್ಲ,

ನೀನು ಸಿಗದಿದ್ದರೆ ಏನು ನಿನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನೋವು ಇದೆಯಲ್ಲ !!...

ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಉತ್ತರ ,

ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಗದಿದ್ದರೂ ವಂಚನೆಯಂತೂ ಸಿಗುತ್ತದೆಯಲ್ಲ !!!...

Thursday, March 10, 2011

..ಇವಳೇನೆ ಅಪರೂಪದ ಸುಂದರ ಹೆಣ್ಣು
ಇವಳ ಮೇಲೇನೆ ಹದಿಹರೆಯದ ಹುಡುಗರ ಕಣ್ಣು
ಬೇಲೂರು ಶಿಲಾಬಾಲಿಕೆಯ ಪ್ರತಿರೂಪ
ವನಸಿರಿ ವೈಭವದ ಸ್ವರೂಪ

ನನ್ನೆದೆ ಆಕಾಶದ ಅರುಂಧತಿ ನಕ್ಷತ್ರ
ನಾ ಅವಳ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವ ಆಪ್ತಮಿತ್ರ
ಅವಳಿಗೆ ನಾನೇನು ಬರೆಯಬೇಕಿಲ್ಲ ಪ್ರೇಮಪತ್ರ
ಏಕೆಂದರೆ ಅವಳಿರುವಳು ಸದಾ ನನ್ನ ಹತ್ರ { ಹತ್ತಿರ }

Tuesday, March 1, 2011


ಮೆಲ್ಲನೆ ನೀ ಬಂದು ಕೈ ಮುಟ್ಟಿದೇ

ನಲ್ಲೆಯ ಈ ದೇಹ ಝಲ್ಲೆನ್ನದೇ…

ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹಿತ್ತಿಲಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕೆಂಪು ಚೆಕ್ಸ್ ಅಂಗಿ ಒಗೆದು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯ ರೇಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸಿದ ಹಾಡು. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೂರು ನೆನಪು. ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಂಗೇ ಸಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ ಮತ್ತೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಮರೆತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದವಳೇ ನಿನ್ನಲ್ಲಿಗೆ ಓಡಿ ಬರಬೇಕು ನಾನು? ಎಚ್ಚರವಾಗಿ ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಅಮ್ಮನ ಫೋಟೋ ನೋಡುತ್ತೇನೆ. ಅವಳ ಶುಭ್ರ ಮಂದಹಾಸದಲ್ಲಿ ನೀನೇ ಕಂಡಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ಅದೆಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಳೋ ಅಂತ ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಳೇ ಸ್ನಾನ. ಇವತ್ತ್ಯಾಕೋ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಬಟ್ಟೆ ಕೊಂಚ ಬಿಗಿಯೆನ್ನಿಸಿದವು. ನೀನು ಮೊದಲೇ ಡುಮ್ಮೀ ಅಂತ ರೇಗಿಸ್ತಿರ್‍ತೀಯ. ಸೀರೆಯುಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಪುಟ್ಟ ಮಡತೆಯ ಮೇಲಿನ ಹುಟ್ಟು ಮಚ್ಚೆ ಕಾಣಿಸಿತು. ನಿನಗೆ ಅದನ್ನು ಕಂಡರೆ ಎಂಥ ಹುಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿಯೋ, ಕೆನ್ನೆಗೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮುತ್ತು ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲಿನ ಮಚ್ಚೆಯೇ ನುಂಗಿತು. ಸರಸರನೆ ಅಡುಗೆಗಿಟ್ಟು ಅಪ್ಪನಿಗೆ ತಿಂಡಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟೆ. ಜಗತ್ತಿಗೇ ರಜೆಯಿದೆಯೇನೋ ಎಂಬಂತೆ ಮಲಗಿದ್ದ ತಮ್ಮನನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸುವ ಹೊತ್ತಿಗಾಗಲೇ ಮನೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಘಳ ಘಳ ಸೂರ್ಯ. ಮಾಡಿಟ್ಟದ್ದನ್ನೇ ಡಬ್ಬಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಇನ್ನಿಲ್ಲದ ಸಡಗರದೊಂದಿಗೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿಗೆ ಹೊರಡುತ್ತೇನೆ. ದಾರಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಯಾವುದೋ ಹಾಡಿನ ಗುನುಗು. ಮೂರು ಹಾಡು ಮುಗಿಯುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮನೆ.

ಪೂಜಿಸಲೆಂದೇ ಹೂಗಳ ತಂದೆ

ದರುಶನ ಕೋರಿ ನಾನಿಂದೇ

ತೆರೆಯೋ ಬಾಗಿಲನೂ..

ಚಿರಂತ್, ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಿನ್ನನ್ನ ಎಬ್ಬಿಸುವುದರಲ್ಲೇ ಒಂದು ಮಜವಿದೆ ನೋಡು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ತಲಬಾಗಿಲಿನದೊಂದು ಕೀ ಇರದೇ ಹೋಗಿದ್ದಿದ್ದರೆ, ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ! ಮದ್ಯಾಹ್ನದ ತನಕ ಬಾಗಿಲಲ್ಲೇ ನಿಂತಿರಬೇಕಾಗುತ್ತಿತ್ತೇನೋ.ಇಂನ್‌ಸ್ಟಾಲ್‌ಮೆಂಟಿನಲ್ಲಿ ಏಳೋ ಮಹಾಶಯ ನೀನು. ಆದರೂ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡುವುದೇ ಒಂದು ಚೆಂದ. ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು, ತಲೆ ಬಾಚಿಕೊಂಡು ಊಹುಂ, ನಿನ್ನ ಕೆದರಿದ ಕ್ರಾಪೇ ಚಂದ. ನುಣ್ಣಗೆ ಷೇವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೀಯಲ್ಲ? ಅದಕ್ಕಿಂತ ಚೂರು ಚೂರು ಗಡ್ಡ ಬೆಳೆದಿದ್ದರೇನೇ ಸರಿ. ಇನ್ನೊಂದೇ ಒಂದು ಸಲ ಮೀಸೆ ತೆಗೆದರೆ ನೋಡು, ಕೆರೆಗೆ ಬಿದ್ದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತೇನೆ. ಬರೀ ಒಂದು ಟ್ರಾಕ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮಲಗಿದವನ ಎದೆ ಮೇಲಿನ ಪೊದೆಗೂದಲು ನೇವರಿಸಿ ನನ್ನ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಎತ್ತಿಟ್ಟು ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಕಾಫಿ ಮಾಡಲು ನಿಲ್ಲುತ್ತೇನೆ. ನಂಗೊತ್ತು, ನಿನಗೆ ರಾತ್ರಿ ಹಾಕಿಟ್ಟ ಡಿಕಾಕ್ಷನ್ನಿನ ಕಾಫಿಯೇ ಬೇಕು. ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದಿಯೇನೋ ಎಂಬಂತೆ ದಿಂಬಿಗೆ ಒರಗಿ ಕುಳಿತು ದೊಡ್ಡ ಕಪ್ಪಿನ ತುಂಬಾ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುತ್ತಿಯ. ನಿನ್ನ ಕಡುಗಪ್ಪು ಕಣ್ಣು ನನಗೊಂದು Thanks ಹೇಳಿ ಕಿಟಕಿಯಾಚೆಗೆ ಹೊರಳುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿನ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಜಗತ್ತಿನೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ದೂರು, ತಕರಾರುಗಳಿಲ್ಲದ ತಣ್ಣಗಿನ ಕಣ್ಣು ಅವು.

ಹಮ್ ನೇ ದೇಖೀ ಹೈಂ

ಇನ್ ಆಂಖೋಮೆ ಮೆಹಕತೇ ಖುಷಬೂ….

ಏಳುವ ತನಕ ತಕರಾರೇ ಹೊರತು ಎದ್ದ ಮೇಲೆ ನೀನು ಪಾದರಸ. ಬೆಚ್ವಗೆ ಗೀಝರಿನಲ್ಲಿ ಕಾದ ನೀರು ನಿನ್ನ ಬಂಡೆಗಲ್ಲಿನಂತಹ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಚೆಲ್ಲಿ ಸೋಪು ಉಜ್ಜುತ್ತಿದ್ದರೆ ಕೈ ತಡವರಿಸುತ್ತದೆ. ಎದೆ, ಭುಜ, ತೋಳು-ವಿಗ್ರಹ ಕಣೋ ನೀನು.ಟವೆಲ್ಲು ಸುತ್ತಿ ಈಚೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನನಗೇ ಅರ್ಧ ಸ್ನಾನ. ಇವೆಲ್ಲ ನನಗೆ Best moments of our life ಅನ್ನಿಸುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಹತ್ತೋ, ಇಪ್ಪತ್ತೋ,ಐವತ್ತೋ ವರ್ಷಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೀವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಚಿರಂತ್: ಈ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಭಗವಂತ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರದ್ದೆಯಿಂದ ಕೂತು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿದ ಅದ್ಬುತ ದಂಪತಿಗಳಂತಿದ್ದೇವೆ. ಸ್ನಾನವಾದ ಮೇಲೆ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ನೀನುಂಟು, ನಿನ್ನ ದೇವರುಂಟು. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಂದ ತಿಂಡಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಎತ್ತಿಟ್ಟರೆ, ಮಗುವಿನ ಹಾಗೆ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟೇ ತಿನ್ನುವ ನೀನು.

ಸಂಕೇತ್ ಮಿಲನ್ ಕಾ

ಭೂಲ್ ನ ಜಾನಾ

ಮೇರಾ ಪ್ಯಾರ್‍‌ನ ಬಿಸರಾನಾ…

ಹೊರಡುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಬಾಗಿಲ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಬರಸೆಳೆದೆ ನೀನು ಕೊಡುವ ಮುತ್ತು, ಅದೇ ನನಗೆ ಸಂಜೆ ಕಾಲೇಜು ಮುಗಿಯುವವರೆಗಿನ ಮುತ್ತು ಬುತ್ತಿ. ಕಾಳೇಜಿನ ಬಳಿ ಬೈಕು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಇಳಿಸಿ ಹೋಗುವ ನಿನ್ನನ್ನು, ತಿರುವಿನಲ್ಲಿ ಮರೆಯಾಗುವ ತನಕ ನೋಡುತ್ತಾ ನಿಲ್ಲುತ್ತೇನೆ. ಗೆಳತಿಯರು ಛೇಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮೊದಲ ಪಿರಿಯಡ್‌ನಲ್ಲಿ ನಾನೆಲ್ಲೋ, ಮನಸೆಲ್ಲೋ, ಪಾಠವೆಲ್ಲೋ..? ಮದ್ಯಾಹ್ನ ಗೆಳತಿಯರೊಂದಿಗೆ ಕೂತು ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ನಿನು ಆಫೀಸಿನಲ್ಲಿ ಏನು ತರಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೀಯೋ ಅಂತ ಯೋಚನೆ. ನೋಡ ನೋಡುತ್ತಾ ಸಂಜೆಯಾಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಇಳಿಸಿ ಹೋದ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ನೀನು, ನಿನ್ನ ಬೈಕು.

ಜಬ್ ದೀಪ್ ಜಲೇ ಆನಾ

ಜಬ್ ಶಾಮ್ ಢಲೇ ಆನಾ

ದಿನಗಳು ಹೀಗೇ ಕಳೆದುಹೋಗಿ ಬಿಡುತ್ತವೇನೋ ಅಂತ ಕಳವಳಗೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಚಿರಂತ್. ನಂಗೊತ್ತು, ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ನನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಚ್ಚಳ. ನಂಗೆ ಬೇಕು ಅಂದಿದ್ಯಾವುದನ್ನೂ ನೀನು ಇಲ್ಲವೆಂದಿಲ್ಲ. ಇರುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೆಸ್ಟುರಾಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೀಯ. ಕೇಳುವುದಿರಲಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಆಸೆ ಪಟ್ಟ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನೂ ತೆಗೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀಯ. ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗದ ಜಾಗಗಗಳಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಒಂದು ಮದುವೆ ಅಂತ ಆಗಿಬಿಟ್ಟರೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಈ ಕಳವಳಗಳೂ ದೂರವಾಗುತ್ತವೇನೋ? ಅಪ್ಪ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಸಲ ಕರೆದು ಕೇಳಿದರು. ಒಮ್ಮೆ ನೀನು ಬಂದು ಮಾತನಾಡು. ನಿಜ ಹೇಳಲಾ ಚಿರಂತ್, ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ನಾನು ನೀರು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಕಿಬ್ಬೊಟ್ಟೆಯಾಳದಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಸಣ್ಣ ಹೊರಳು. ಇನ್ನು ತಡಮಾಡಬೇಡ ಕಣೋ….

-ನಿನ್ನವಳು

Monday, February 14, 2011


ಬೆಚ್ಚಗೆ ನಿನ್ನ ನೆನಪು.....

ಮುಂಜಾನೆಯ ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಚ್ಚಗೆ ನಿನ್ನ ನೆನಪು
ನೆನೆ ನೆನೆದು ನಿನ್ನ ಹೆಸರ ಕನವರಿಸುತಿದೆ ಮನವು
ಹುಡುಕಿದರೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲು ನಿನ್ನ ಸುಳಿವು
ಮನದಾಳದಲ್ಲಿ ಕಾಡುತಿದೆ ನೀ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಒಲವು

ಸೂರ್ಯನು ಬರುವ ಮುಂಚೆಯೇ ನಿನ್ನ ನೋಡಬೇಕೆಂಬ ಕಾತುರ
ಮಲ್ಲಿಗೆ ಅರಳುವ ಮುನ್ನ ನಿನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸಬೇಕೆಂಬ ಆತುರ
ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟು ಕಾಡೋಕೆ ಕಾರಣ ನೀ ಕೊಟ್ಟ ಸದರ
ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ನಾ ಕಳೆದ ಕಾಲ ಬಲು ಮಧುರ


ನೀನೊಂದು ಕಡಲು, ನಾನೊಂದು ನದಿ
ನಿನ್ನ ಸೇರುವುದೇ ನನ್ನ ಗುರಿ
ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹುಡುಕುತಿಹೆ ಹರಿಯುವ ದಾರಿ
ನೀ ಈಗ ಎಲ್ಲಿರುವೆ ನಾರಿ
ನಾ ಬರೋದು ಲೇಟಾದರೆ ಸಾರಿ!!!


ಯಾಕೆ ಹೀಗಾಯ್ತು ???..

ಹೂವಿನ ಅಂದ ಮೈಯರಳಿ ನಿಲ್ಲುವುದು ಕಿರಣಗಳ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ.
ದುಂಬಿಯೊಂದು ಹರ್ಷಿಸುವುದು ಪರಿಮಳ ಭರಿತ ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ರಸಪಾನದಿಂದ..
ಪದಗಳು ಹುಟ್ಟುವುದು ನಿನ್ನ ಅಂದದಿಂದ....
ಮೈಮರೆತು ಹಾಡೊಂದು ಗುನುಗುತಿರುವೆನು ನಿನ್ನ ನಾ ಕಂಡ ಕ್ಷಣದಿಂದ !!!.....

Friday, February 11, 2011


ಇದು ನನ್ನ 'ಪ್ರೊಫೆಶನಲ್' ಪ್ರೀತಿ...


WD
ಹಿಂದೆ ಲವ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಮುಂದೆನೂ ಮಾಡಲ್ಲವೆಂದು ಭೀಷ್ಮ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿ ಕಾಲೇಜು ಮೆಟ್ಟಿಲು ಹತ್ತಿದ್ದವ ನಾನು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿದ್ದೆ, ಕೆಲವು ಗಂಡು ಹುಡುಗರು, ಹೆಣ್ಣು ಹುಡುಗಿಯರು ಅದೇನೋ ಲವ್ ಅಂತ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರ ಲವ್ ಅಂದರೆ ಒಂದೆರಡು ದಿನ ಹುಡುಗಿಯೊಂದಿಗೆ ಸುತ್ತಾಡಿ, ಜಾಲಾಡಿ, ಅದರೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾ ಕಾಲ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರು.

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ಲವ್ ಆಟವಾಗಿತ್ತದು. ಅವಳೇನಾದರೂ ಫ್ರೀ ಇದ್ದರೆ ಅವಳೊಂದಿಗೆ ಸುತ್ತಾಡುವುದು, ಆವಾಗಲೂ ಸಹ ಸೇಫ್ಟಿಗಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬಳಿಗೆ ಗಾಳ ಹಾಕುವುದು ಮುಂದುವರಿದೇ ಇತ್ತು. ಇದು ಅವರ ರೂಟೀನ್ ಜಾಬ್.

ಇವರು ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇ ಅನ್ನು ಬಹಳ ಅದ್ದೂರಿಯಿಂದ ಆಚರಿಸುವ ಕೆಟಗರಿ. ವರ್ಷದ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನ ಆದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಇವರ ಯೋಚನೆ. ಇದು ಸ್ವಘೋಷಿತ ಪ್ರೊಫೆಶನಲ್ ಲವರ್‌ಗಳ ಪ್ರೊಫೈಲ್. ಆದರೀಗ ಹುಡುಗಿಯರಲ್ಲಿಯೂ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಇದೆ ಎನ್ನುವುದು ಸಂತಸಕರ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಸಂತಸವಲ್ಲದೆ, ಮತ್ತೇನು...? ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಇವರಿಗೆ ಇವರು ಅವರಿಗೆ ಇ-ಗ್ರೀಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಿದ್ದರು.

ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಕೆಟಗರಿಗಳಿವೆ ಅವುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ಒಂದರಲ್ಲಿ, ಓದುವುದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೇನೂ ತಿಳಿಯದವರು, ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ, ಓದೂ ಇಲ್ಲ, ಲವ್ವೂ ಇಲ್ಲದ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಾಲ್, ಬ್ಯಾಟ್ ಹಿಡಿದು 24 ತಾಸು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್‌ಮೆನ್, ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರೂ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಗೇಮ್‌ನಲ್ಲೇ ನಿರತವಾಗಿರುವವರು ಇತ್ಯಾದಿ ಇತ್ಯಾದಿ.

ಇದರಲ್ಲಿ ನನ್ನದು ಯಾವ ಬ್ರಾಂಚ್‌? ನನ್ನದು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಕೆಟಗರಿ, ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಹುಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವೈರಸ್ ಅಂತಲೇ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಹೊಂದಿದ್ದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದು ಕುಖ್ಯಾತಿಯೂ ಆಗುತಿತ್ತು. ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರು ಮತ್ತು ಗೆಳತಿಯರನ್ನು ನಾನು ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ.ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸುತ್ತಾಡುವುದು ನನ್ನಿಷ್ಟದ ಸಂಗತಿಯೂ ಹೌದು. ಅವರು ಸುತ್ತಾಡಿಸಿದಲ್ಲಿಗೆ ನಾನೂ ಹೋಗುತ್ತಾ, ಹೊಸ ತಾಣಗಳು, ಹೊಸ ಟೂಲ್‌ಗಳು, ಹೊಸ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದನೆಯೂ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು.

ನಾನು ಈ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಟೈಮ್ ಐ ವಾಸ್ ಇನ್ ಲವ್ ಅಂಥ. ಲವ್ ಗಿವ್ ಅಂಥ ಕೆಲವು ಗೆಳತಿಯರಲ್ಲಿ ಹುಚ್ಚಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಅವರಿಗೂ ಅದು ತಿಳಿದಿದ್ದುದರಿಂದ ಅದು ಹುಚ್ಚಾಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿತ್ತು.

ಒಮ್ಮೆ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಕವಾದ, ಬುದ್ಧಿವಂತೆಯಾದ, ಬ್ಲಾಕ್ ಬ್ಯೂಟಿಯೊಬ್ಬಳು ನನ್ನ ಅಪ್ಪನಿಂದ ಪರಿಚಿತವಾದಾಗ, ನಕಲಿ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದವನಿಗೆ ಅಸಲಿ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಸಿಕ್ಕಿದಂತಾಯಿತು. ಅವಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರಲಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಅವಳನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸುವುದೇ ನನ್ನ ಕೆಲಸವಾಗಿತ್ತು. ಅವಳನ್ನು ನಾನು ಮಾತಾಡಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ಅಡ್ಡ ಬಂದರೆ ಕೆಟ್ಟ ಕೋಪ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಇದೂ ಎಕ್ಸ್‌ಟರ್ನಲ್ ಅಫೇರ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಕಾಲೇಜಿಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧವಿರಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳೆಲ್ಲ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಾಗಲೆಲ್ಲ ಅವಳ ಮುಂದೆ ಕೂತು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ, ಹರಟುತ್ತಿದ್ದೆ, ಅವಳನ್ನು ನನ್ನಿಷ್ಟದ ಪ್ರಕಾರ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೆ, ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಮತ್ತು ಅವಳು ಲವ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದೆವು!

ಹೀಗೆ ಕಾಲ ಕಳೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ನೌಕರಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ವಿಷಯ ತಿಳಿಯಿತು, ಇಂಟರ್‌ವ್ಯೂಗೆ ಬರುವಂತೆ ಕೂಡ ಇ-ಮೇಲ್ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಅದನ್ನೂ ನನ್ನ ಕೈಗಿತ್ತವಳು ಇವಳೇ. ಈ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಬಿಪಿಒ ಕಂಪೆನಿಗೂ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆಯ್ಕೆಗಳಿದ್ದವು. ಆದರೂ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ, ಇವಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರಬೇಕಲ್ಲಾ ಎಂಬ ತಳಮಳ.

ಏನೇ ಆಗಲಿ, ಮುಂದೆ ಸಾಗುವೆ ಎಂದು ಇಂಟರ್‌ವ್ಯೂಗೆ ಬಂದೆ. ಆಗ ಆಯಿತು ಕಹಾನಿ ಮೇ ಟ್ವಿಸ್ಟ್... ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ತಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲೊಬ್ಬಳು ನನ್ನವಳಿಗಿಂತಲೂ ಜಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಳು. ಸ್ಲಿಮ್, ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟಿವ್, ಸ್ಮಾರ್ಟ್, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬ್ಯೂಟಿ, ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಪ್ರೊಫೆಶನಲ್ ಬೇರೆ!. ಇವಳಿಂದ ಆಕರ್ಷಿತನಾದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಎರಡು ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ಬೆಟರ್ ಅನ್ನಿಸಿತು. ಈ ಕಂಪನಿಗೆ ಸೇರುವುದು ಪಕ್ಕಾ ಆಯಿತು. ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಇಂಟರ್‌ವ್ಯೂ ಮುಗಿಸಿ ಮನೆಗೆ ವಾಪಸಾದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವಳು ನನಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಳು. ಒಂದೆರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಮೆಸೇಜ್ ಸಿಕ್ತು ನೀವು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ. ಆಗಲೂ ಇನ್‌ಬಾಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದ ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನನ್ನ ಕೈಗಿತ್ತವಳು ಇವಳೇ. ಆಗ ನನಗಾದ ವಿರಹ ವೇದನೆ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ. ಹೇಗೋ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದೆ.

ಹೊಸ ತಾಣ. ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನವಳೇ ನನಗೆ ಆಪ್ತಳಾದಳು. ನಂತರ ಸ್ನೇಹ, ಪ್ರೀತಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿಯೇ ಆಗಿ ಹೋಯ್ತು. ಹೀಗೆ ದಿನ ಕಳೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ನಾನೊಮ್ಮೆ ರಜೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಊರಿಗೆ ಹೋದೆ. ನಾನೆಣಿಸಿದ್ದೆ ಅವಳು ನನಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರಬಹುದೆಂದು, ಆದರೆ ಹಾಗಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವಳು ಬೇರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದಳು. ನಾನು ಅವಳನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಅಷ್ಟು ಸಲಿಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ನಾನು ಸ್ವಘೋಷಿತ ಪ್ರೊಫೆಶನಲ್ ಲವರ್ ಹಾಗೆಯೇ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ "ಚಿಂತಿಸಬೇಡ ಮ್ಯಾನ್. ನಿನಗೆ ನಿನ್ನ ನೌಕರಿಯ ತಾಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಆಯ್ಕೆ ಇದೆಯಲ್ಲ" ಅಂತ!

ಈಗ ನನ್ನ ಲವ್‌ಗೆ ವೈರಸ್ ದಾಳಿ ಮಾಡದಂತೆ ಪಕ್ಕಾ ಆಂಟಿವೈರಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ನನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೀಪೆಸ್ಟ್ ಲವ್ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದೆ... ಅಡ್ಡಿ ಪಡಿಸಬೇಡಿ...

ಇತೀ,
ಮುಂದಿನ ಪ್ರೇಯಸಿ Windows-7 ಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ...
ಪ್ರೊಫೆಶನಲ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರೇಮಿ

Sunday, February 6, 2011


ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋ ಸುಖ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ..!
ನಿಜಕ್ಕೂ ಅವಳಲ್ಲಿ ಅಂತಹಾ ಸೌಂದರ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ... ಆದರೂ ಅವಳಂದ್ರೆ ನನಗಿಷ್ಟ. ಯಾಕೆ..? ಊಹುಂ.. ಇಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗುವುದೋ ಎಂದು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಗಳಲ್ಲೂ ಎದ್ದು ಮನಸ್ಸಿನ ಬುಡ್ಡಿಗೆ ಕನಸಿನ ಎಣ್ಣೆ ಹೊಯ್ದು ತಡಕಾಡಿದ್ದಿದೆ. ಬೀರುವಿನಲ್ಲಿಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಹುಡುಕುವವನಂತೆ. ನನ್ನಲ್ಲೇ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಸುಸ್ತಾಗಿ ಅವಳ ಮಡಿಲಲ್ಲೇ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವವನಂತೆ ಬಿದ್ದುಕೊಂಡ ದಿನಗಳೆಷ್ಟೋ.. ಉತ್ತರ ಮಾತ್ರ ನನ್ನಿಂದ ದೂರ... ಬಹುದೂರ.. ಇನ್ನೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ..!

ನಾನಂದ್ರೆ ಅವಳಿಗೂ ಇಷ್ಟ..! ಯಾಕೆ..? ಅವಳಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.. ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲವೆಂದಲ್ಲ. ಹುಡುಕ ಹೋದವಳು ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.. ಹೊತ್ತು ನೆತ್ತಿಗೆ ಬಂದರೂ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಜಡೆಯ ಹುಡುಗಿಯ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ನನಗಿದು ಅರ್ಥವಾಗದು ಎಂದವಳಂದುಕೊಂಡಿರಬಹುದೇ?

ಬರುತ್ತಾಳೆನ್ನುವುದು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ನಂಬಿಕೆ; ಬರುವುದು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ಬರಬಹುದು, ಬರದಿದ್ದರೆ... ಬರುತ್ತಾಳೆ.. ಬರಲೇಬೇಕು. ಗೊಂದಲಗಳು ಕುಣಿಯುತ್ತಿವೆ.. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಡುತ್ತಿವೆ. ಬರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ.. ಬಂದರೂ ಹಾಳು ಪ್ರೀತಿ ದೂರವಿರಲಿ. ಮರೆಯುವ ಕಾರಣಗಳೇ ದೂರಾಗುತ್ತಿವೆ. ಯಾಕೆ ಈ ಪರಿಯಾಗಿ ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ.. ನೋವು ಕೊಟ್ಟವಳು ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳಲಾರೆ. ಈಗ ನೇರಾನೇರ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ - ನನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀಯಾ?

IFM

ಸಿಗರೇಟು ಸುಟ್ಟಾಗ ನಿನ್ನ ನೆನಪುಗಳು ಮಾಸಬಹುದೇನೋ ಅಂದು ಕೊಂಡೆ. ನೀನು ಸುಡುವಷ್ಟು ನೋವನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟವಳಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಜತೆ ಆ ಚಟವೂ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ ಹುಡುಗಿ. ನೀನು ಅದಕ್ಕೆ ಮದ್ದಾಗುತ್ತೀಯೆಂಬ ನಂಬಿಕೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಯಾಕೋ ನೀನು ಬೇಕೆನಿಸುತ್ತಿದ್ದಿ.

ನಿನ್ನ ಕನಸುಗಳಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಮೆತ್ತುವಷ್ಟು ಮೆರುಗು ನನ್ನಲ್ಲಿದೆ ಅಂದುಕೊಂಡವನಲ್ಲ. ನಾನೋ ಬರಿ ಮೈಯವ ಅಂದುಕೊಂಡು ಇನ್ನೂ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಗೂಡು ಕಟ್ಟಿ ತಿರುಗುವ ಅಬ್ಬೇಪಾರಿ. ಸಂಸಾರದ ಚಿಂತೆ ಇನ್ನೂ ತುಂಬಾ ದೂರವಿದೆ ಎಂಬ ಆಲಸ್ಯ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕೂತು ಯೋಚಿಸಿದಾಗ ನೆನಪಾಗುತ್ತದೆ ಇಪ್ಪತ್ತರ ಮೇಲಿನ ಮತ್ತೇಳು ಮುಗಿಯಿತೆಂದು..! ಬದುಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಟ್ಟದ ಕಲ್ಪನೆಗಳು ನನಗಿಲ್ಲ. ಹುಳುಕು ತೊಳೆದು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಜತೆಗಿರಬಲ್ಲೆನೆಂಬ ಭರವಸೆ ನಾಲಗೆಯ ತುದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೂ ಏಕೋ..

ಯಾಕೋ ನಿನ್ನಷ್ಟು ಆಪ್ತರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಾರು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ನನ್ನ ಎಡಗಾಲು ಬೇಡ ಅನ್ನುತ್ತಿದೆ ಹುಡುಗಿ. ಏನ್ಮಾಡಲಿ.. ಬಿಸಿ ನೀರಿನ ಸ್ನಾನದ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಣ್ಣಗೆ ನಡುಗುವ ನನಗೀಗ ನೀನೇ ನೆನಪಾಗುತ್ತಿ. ಬಹುಶಃ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಗಾಳಿ ನನ್ನ ಕಡೆ ಬೀಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ... ನೀರವತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ನೋವುಗಳು ಮಾಯವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಕಲಿಸಿದ್ದು ನೀನೇ ತಾನೆ..

ಪ್ರೀತಿಯ ಮಾತುಗಳು ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಬರುತ್ತಿದೆ. ನಿನ್ನಿಷ್ಟದ ಫಲವತ್ತಾದ ಹಳೆ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.. ಅವುಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪಕ್ಕನೆ ಮುಖ ನೋಡಿದವರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಗಿಲ್ಲಿ ಜಾಗವಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲವೆಂದುಕೊಂಡವರೇ. ಮೋಸ ಮಾಡಿದವನು ಎಂಬ ಹಣೆ ಪಟ್ಟಿ ಬೇರೆ ಥಳುಕು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿಯುವ ಅವರಿಗೆಲ್ಲಿಯ ತಾಳ್ಮೆ ಬಿಡು. ನಿನ್ನಷ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆಗೆಲ್ಲ ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೆ ನಿಜ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಚಿನ್ನಾ..?


ನಮ್ಮ ಉತ್ತುಂಗದ ದಿನಗಳು ದೂರವಿಲ್ಲ ಎಂಬಂತೆ ಬಯಲುದಾರಿಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿವೆ. ತೇಲುಗಣ್ಣಿನ ಪರದೆಯಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚ ಹಸುರ ದಿನಗಳು ತೇಲಿ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಆ ದಿನಗಳು ಮರೆಯಲಾಗದ್ದು ಎಂಬುದು ನಮಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಬಿಡು. ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸುಖಗಳಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಿದವಳು ನೀನೇ ತಾನೇ? ಅದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿತ್ತಾ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಮೋಹವೇ ಎಂದು ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟೂ ಬಿಡದೆ ಕಾಡಿದ್ದಿದೆ. ಮೋಹವಿಲ್ಲದ ಪ್ರೀತಿಯಾದರೂ ಎಂತಹುದು ಎಂದು ನಾನು ಅದನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯೆಂದೇ ನಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ.
ನಿಜಕ್ಕೂ ನಾನು ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದೆನಾ? ಇದು ನನಗೆ ಆಗಾಗ ಕಾಡುವ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಉತ್ತರಿಸಲು ನನ್ನ ಬಳಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಅದಷ್ಟೂ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೆರೆಸಿಕೊಂಡ ಗಡ್ಡವೂ ಒರಟೊರಟಾಗತೊಡಗಿದೆ. ಎಷ್ಟಾದರೂ ನೀನು ನೇವರಿಸಿದ್ದಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈಗಲೂ ಕೈಯಾಡಿಸುತ್ತಿರುತ್ತೇನೆ. ಆಗಲೂ ಯೋಚನೆ ಅದೇ.. ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತೀಯಾ...... ಓ ಪ್ರಿಯೆ ಇದು ನ್ಯಾಯನಾ Wednesday, February 2, 2011


ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಗಿನ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೀರ ???..............

ಹುಡುಗೀರಿಗೂ ಹೂವಿಗೂ ಹೋಲಿಕೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕವಿಗಳು ಅವರ ಕವನದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲೇ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸತ್ಯಾನ ನಮಗೆ ಸಾರಿ ಹೇಳಿದಾರೆ. ಆದರೆ ಹೂವಿಗೂ ಹೆಣ್ಣಿಗೂ ಇರುವ ಹೋಲಿಕೆ ನಮಗಿನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಎಷ್ಟು ಜಾತಿ ಹೂವುಗಳು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇದಾವೋ ಅಷ್ಟು ರೀತಿಯ ಹುಡುಗೀರು ಇದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಕೆಲವರು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಗುಲಾಬಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಸಂಪಿಗೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಕಾಲಿಫ್ಲೋವೆರ್ !!!. ಹೀಗೆ ಇನ್ನು ಅನೇಕಾನೇಕ ಹುಡುಗೀರು ಇದಾರೆ. ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಯಾವ್ ಜಾತಿ ಹೂವಿಗೆ ಸೇರುತ್ತಾಳೆ ಅನ್ನೋದು ಹೂವಿನ ಗುಣ ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣಿನ ಗುಣದ ಹೋಲಿಕೆಯಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಗುಲಾಬಿ ಹೂವಿನಲ್ಲಿ ಮ್ರುದುತ್ವನು ಇದೆ, ಚುಚ್ಚೋ ಸ್ವಭಾವನು ಇದೆ. ಗುಲಾಬಿ ಹೂವಿನ ಎಲೆ ಮುಟ್ಟಿದಾಗ ಆನಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮುಳ್ಳು ಮುಟ್ಟಿದಾಗ ನೋವಾಗುತ್ತೆ. ಗುಲಾಬಿ ಥರ ಇರೋ ಹುಡುಗೀರು ಕೆಲವು ಸಲ ಅವರ ಒಳ್ಳೆತನದಿಂದ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಸಲ ಸಕತ್ ಕಿರ್ಕಿರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ನೋಡೋದಿಕ್ಕೆ ಸೀದಾ ಸಾದಾ ಥರ ಇರ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ತುಂಬ ತಲೆ ತಿಂತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೋಲಿಕೆಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರರಷ್ಟು ಸತ್ಯ ಅಂತ ಅಲ್ಲ..ಕೆಲವು ಹೋಲಿಕೆಗಳು ಇದ್ದೆ ಇರ್ತವೆ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಹೂವಿನ ಗುಣದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನದರಸಿ ಗುಣ ಯಾವುದು ಅಂಥ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವರ ಗುಣ ಅರ್ಥ ಆದಾಗ , ಅವರ ಜೊತೆ ಹೇಗೆ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಸತ್ಯ ತಿಳಿದಾಗ ಹೂವು(ಹುಡುಗಿ) ಬಾಡದ (ಬೇಜಾರಾಗದ) ಹಾಗೆ ನೀವು ನೋಡಿಕೊಳ್ತೀರ. ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಕತ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ....

ನೀವೇನಂತೀರಾ ಗೆಳೆಯರೇ ಮತ್ತು ಗೆಳತಿಯರೆ ?ಬಿಟ್ಟು ಹೋದವಳಿಗಾಗಿ.................

ನಾನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಹುಡುಗಿ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಲಿಲ್ಲ
ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಹುಡುಗಿಯ ನಾ ಪ್ರೀತಿಸಲಿಲ್ಲ
ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಒಂಟಿತನವೇ ಕಾಡಿತಲ್ಲ
ಸುಖ ದುಃಖಗಳೆರಡು ನನ್ನಲ್ಲೇ ಹಂಚಿ ಹೋದವಲ್ಲ

ಅವಳಿಗಾಗಿ ನಾ ಮಾಡಿದೆ ಎಲ್ಲ ತ್ಯಾಗ
ಬಯಸುವೆ ಅವಲಿಗಿರಲೆಂದು ಸದಾ ಭೋಗ
ಚಡಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಮನಕೆ ಬೇಕು ಒಲವಿನ ಸಹಯೋಗ
ಕಾಯುತಿರುವುದು ಹೃದಯ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಪ್ರೀತಿಯ ವಿನಿಯೋಗ ...

ಓ ಪ್ರಿಯೆ ಇದು ನ್ಯಾಯಾನ 


Friday, January 28, 2011


 ಈ  ತರಹದ ವೇದನೆಯ ಉನಿಸಬೇಡ ನನ್ನವಳೇ ,
ನನ್ನ ಉಸಿರು ಭಾರವಾದಿತು ಎಚ್ಹರ................

ನನ್ನ ನೋವಿನ ಕೊಳವು ಎಂದು ತುಂಬಿರುವುದು ,
ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆದರೆ ನೋವು ಹೊರ ತುಳುಕಿತು  ಎಚ್ಹರ ..

ಕರಿ ಕಾರ್ಮೋಡ ಗಳೇ ಚಿಂತೆಗಳಾಗಿ ಹರಡಿವುದು ...
ಮಳೆಯೆಂಬ ಅಳು ಬಾರದೆ ಹಗುರವಾಗೀನು  ಎಚ್ಹರ ..

ನನ್ನ ಈ ದೇಹವೇ  ನಿನ್ನ ಪಾದರಕ್ಷೆ  ಯಾಗಿರುವುದು ..
ಮುಳ್ಳಿನ ಮೇಲೆ ನಡೆಸದಿರು , ಸವೆದಿತು ಎಚ್ಹರ ..

ಓ ಪ್ರಿಯೆ ಇದು ನ್ಯಾಯನ ..............
Thursday, January 27, 2011
ನನ್ನ ನೆನಪು ನಿನಗೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲವಾ ?...............

ಈ ಸಾಫ್ಟವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಜೀವನ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಸ್ವರ್ಗಾನೆ ತಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋವಷ್ಟು ಖುಷಿಯಾಗಿ ಇರ್ತಾರೆ.ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಭೂಮಿ ಭಾರ ಎಲ್ಲ ಇವರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇದೆಯೇನೋ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಒಂದ್ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇವರುಗಳ ಜೀವನ monsoon change ಆದಾಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಸಾಫ್ಟವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಕಣ್ರೀ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಟಿಪ್ಪಣಿನ ಇವನು ಏನಕ್ಕೆ ಬರೀತಾ ಇದಾನೆ ಅಂಥ ನಿಮಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತ ಇರಬಹುದು. ಈಗ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ.
ನನಗೆ ಒಬ್ಬಳು ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳತಿ ಇದ್ದಳು. ಪ್ರತಿ ದಿನ ಇಬ್ಬರು ಫೋನ್ ನಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಮಾತಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಪ್ರತಿ ದಿನ ನಾನೇ ಅವಳಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಾನು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಯೋ ಅಷ್ಟು ತಾಳ್ಮೆ ಕೂಡ ಅವಳಲ್ಲಿತ್ತು. ಒಂದ್ ಸಲ ನನಗೆ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಇತ್ತು. ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ದಿವಸ ನನ್ನನ್ನ ನಾನೇ ಮರೆಯೋ ಅಷ್ಟು ವಿಪರೀತ ಕೆಲಸ ಇತ್ತು. ಊಟ , ತಿಂಡಿ, ನಿದ್ದೆಯ ಕಡೆಗೆ ಗಮನವಿರದಷ್ಟು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಏಕಾಗ್ರತೆ!!!. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳತಿ ಒಬ್ಬಳಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವಳಿಗೆ ಕಾದು ಕಾದು ಸಾಕಾಗಿ, ಅವಳೇ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ಲು . ನಾನು ಫೋನ್ ತಗೊಳ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ನಿನದೆ ನೆನಪು ದಿನವು ಮನದಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಹಳೆ ಕನ್ನಡ ಹಾಡು ಹೇಳೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ಲು. ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ಈ ಹಾಡು ಹೇಳ್ತಿದಿಯ ಅಂಥ ಕೇಳಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣ ಅವಳು ಕೋಪದ ದನಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನೆನಪು ನಿನಗೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲವಾ ? ಅಂಥ ಕೇಳಿದ್ಲು. ಅವಳ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ನನ್ನ ಮನಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನಾಟಿತು ಅಂದ್ರೆ , ನಾನು ತುಂಬ ಭಾವುಕನಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬತ್ತಿ ಹೋಗೋ ವರೆಗೂ ನಿನ್ನ ಮರೆಯೋದಿಲ್ಲ . ಆಗ ಅವಳಿಗೆ ಆದ ಆನಂದ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ . ಇದು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೀವನ ದಲ್ಲಿ  ನಡೆದ ಸತ್ಯ ಘಟನೆ 

ಹೇ  ಹೃದಯಾ ,,,,,,ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ,                                                                                                                                              ಕೊನೆಯ ರಾತ್ರಿ ಯಾವುದು ಅಂತ                                                                                                                                                                                            ಕೊನೆಯ ಬೇಟಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ...                                                                                                                                                             ಇವಾಗ ಸಮಯ ವಿದೆ ಬೇಡೋಣ ದೇವರಲ್ಲಿ .........                                                                                                                               .ಅಷಿರ್ವಾದಗಳ .... ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು                                                                                                                                                                                                                     ಕೊನೆಯ ಉಸಿರು ಯಾವಾಗ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ . ಅಲ್ವಾ

ಗುಡಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಕಸವಿರಬಾರದು ,                                                                                                                                                                                     ಬಡಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಹಸಿವಿರಬಾರದು                                                                                                                                                                    ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಕೈ ಬಿಡಬಾರದು                                                                                                                                                                                    
ತಾಯಿ ಇಂದ ಜನನ ,ಪ್ರೇಯಸಿ ಇಂದ ಮರಣ ......
ಓ ಪ್ರಿಯೆ ಇದು ನ್ಯಾಯಾನ Monday, January 24, 2011
ಪ್ರೀತಿಸುವ ಮುನ್ನ  ಯೋಚಿಸು ಚಿನ್ನ 

ಇದು ಆಟೋದ ಹಿಂಬದಿ ಯಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಬರಹ ,
ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಮುನ್ನ ಯೋಚಿಸಲೇ ಬೇಕು 
ಹರೆಯದ ಮಿಡಿತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವ ಹುಡುಗಿಯರು ಇದನ್ನು ನೆನಪಿದಲೇ ಬೇಕು ,
ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಕೆಲವರಿಗೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ , ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರಿಗೇ ಲೈಫ್ ,
ಏನೇ ಆದ್ರೂ ಬಿಸಿ ರಕ್ತದ ಬಯಕೆಗೆ ಬಲಿ ಬಿಧು ಜೀವನ ವನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡಿ ,
ಕೊರಾಗುವುದಕಿಂತ ಮೊದಲು ಹುಷಾರಾಗಿರಬೇಕು ...........

ಮೊದಮೊದಲು ಪ್ರೀತಿಸುವಾಗ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಡೆತಡೆಗಳಿರದು ,
ಯವ್ವನದಲ್ಲಿ ಯುವತಿಯರು ಆಕರ್ಷಣೆ ಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಹಿಂದೂ ಮುಂದು 
ನೋಡದೇ ಪ್ರೇಮದ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತಾರೆ , ಆಗ ಮನೆಯವರು 
ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಮಾಜ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಾರದು ,ಹೊಸತನ ಕದ್ಧು
ನೋಡುವುದು ಸುತ್ತದೋದು ಪ್ರಾರಂಭ , ಆಗ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕಾಲ್ಮಷ್ 
ವೀರದು ,ದಿನ ನೆನಪಲ್ಲೆ ಕ್ಷಣಗಣೆ  ಒಂದ್ ಮಸ್ಸೆಗೆ . ಪ್ರಯಾಣ ಗೀತೆಗಳು 
ಮೈಮರೆತು ,ನಾನೆಂತ ಸುಖೀ ಎಂಧುಕೊಳ್ಳುವುದು ಪ್ರೀತಿಯ ಪ್ರಾರಂಭ .....

ತಮ್ಮಲ್ಲಿನ ಕಸ್ಟ ಸುಖ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಚಿ ಇಟ್ತಿಧು ಎಲ್ಲವೂ ಬಿಚ್ಚಿಡಳು ಆರಂಬಿಸುತ್ತಾರೆ ,
ಒಳ್ಳೆಯ ಗೆಳೆಯ .ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅಣ್ಣನಾಗಿ ಅವನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ಗಳು ಪ್ರೀತಿಯ ,
ಮಾಯೇಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಿರುತ್ತದೆ ,ಪ್ರೀತಿ ಗಟ್ಟಿ ಯಾಗುತ್ತಾ ಹೋದಂತೆ ಮನಸ್ಸು 
ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಾಗುತ್ತೆ ,ಮುಗ್ಧ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಚಳ್ಲಾಟ ವಾಡುತ್ತಿಧವರು ,ಗಂಭೀರ ಸ್ವರೂಪ ತಾಳುತ್ತಾರೆ ,
ಆಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಎಂಧು ತಿಳಿದು ಕೊಳ್ಳಲು ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ಅಂಗ ರಕ್ಷಕರನ್ನ ,
ಇಡುವ ಪ್ರತಿ  ಹೆಜ್ಜೆ ತೀಕ್ಷ್ಣ ,ನೀನು ಆ ಡ್ರೆಸ್ಸು ಹಾಕಬೇಡ ,ಅವರೊಂಧಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ
ಎನ್ನುವ ಉಡಪ್ಪೇ ಸಲಹೆ ಗಳು ಚಿಂತೆ ಗಿಡು ಮಾಡುತ್ತದೆ ......

ತಾನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಹುಡುಗಿ ತನಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡಬೇಕು ,ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಆಕೆ ಬೇರೆ ಯಾರೊಂಧಿಗೂ ಬೇರೆಯಬಾರದು , ತನ್ನ ಗೂಡಲ್ಲಿ ಅವಳೊಂದಿಗೆ ಬದುಕಬೇಕು ಎಂಬ ಆಸೆಗಳೆಲ್ಲ ಇರಬೇಕು ಎಂಬುದು ನಿಜ .ಆದ್ರೆ ಸ್ವಾರ್ತದ ಬೆನ್ನು ಬಿಧು ಆಕೆಯ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕುವುದು ,ಅವಳು ಎಲ್ಲೇ ಹೋದರು ತನ್ನನ್ನು ಕೇಳಿ ಹೋಗಬೇಕು .ಪಾಪ ಅವಳ ಆಸೆಯ ಆಸಕ್ತಿ ಅಭಿ ರುಚಿಗಳಿಗೆ ಮಣ್ಣು ಹಾಕಿವುದು ಎಸ್ಟು ಸರಿ ?

ಮೋದ ಮೊದಲು ಅವನು ಹೇಳಿಧ್ಹ ಎಲ್ಲ ಕೇಳುತ್ತೇವೆ  (ಯಾಕೆಂದ್ರೆ  ಪ್ರೀತಿ ಮಾಯೆ ),
ಆಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಮೂಡುತ್ತದೆ .ಇಸ್ಟ್ ದಿನ ಯಾರ್ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳದೇ 
ಇವಾಗ ಅವನು ಅಂದಿಧಕ್ಕೆ ತಲೆ ಆಡಿಸುವ ನಮ್ಮ ಬದಲಾವಣೆ ನಮಗೆ ಅರ್ತ ಆಗುತ್ತೆ 
ಅವನ ಬೆದರಿಕೆಯ ಮಾತುಗಳು ಮನಸ್ಸನ್ನು ತಲ್ಲನ ಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ......ಕಣ್ಣಿರೆ ಆಗ 
ಜೀವನದ ಸಂಗಾತಿ ...ಆವಾಗ ಈ ಭಾವಗೀತೆ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ 

ಹಿಂದೆ ಹೇಗೆ ಚುಮ್ಮುತಿತ್ 
ಕಣ್ಣತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ 
ಈಗ ಯಾಕೆ ಜ್ವಲಿಸುತ್ತಿದೆ 
ಏನೋ ಶಂಕೆ ಭೀತಿ 
ತಂದೆ ತಾಯಿ ಬಂಧು ಬಳಗ 
ಹೀಗೆ .......ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಪ್ರೀತಿಸಿದವರನ್ನೇ ನೆಂಚಿಕೊಳ್ಲುವಾಗ ಯಾವುದರ ಪರಿವಿಲ್ಲದೇ ಸುತ್ತಾಡುತ್ತೇವೆ .ಆತ ಬೈದನೆಂದರೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ ,ತಪ್ಪಿತಸ್ತ ಭಾವನೆ ಮನದಲ್ಲಿ ಮೂಡುತ್ತೆ . ಅಡಿಕ್ಕೆ ಹೇಳುತ್ತಿರೋದು  ಗೆಳತಿ ...................................... 

ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಮುನ್ನ ಯೋಚಿಸೆ 
Sunday, January 23, 2011


ಕಾಣಿಸದ ಕನಸಮ್ಮ ನೀನು , ಪ್ರೀತಿ ಇರೋ ಮನಸಮ್ಮ ನೀನು
ಉಸಿರಿನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇ ಹಾಡುವೆ ,ನಿನ್ನ ನೋಟದಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಕಣಿವೆ ,
ಆದ್ರೆ ನಿನಗಾಗಿ ನಾನು ? ಅಲ್ವಾ ...

ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ  ವೋಡ್ವ್, ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮೋಡವೆ ,
ಫೋನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಿಡಿವೆ ಆದ್ರೆ ,
ಕನಸಲ್ಲಿ ಬಂದರು ಮನಸಲ್ಲಿ ಕಾಡುವೆ ,, ಚಿ ಕಳ್ಳಿ
ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ , ಆದ್ರೆ
ಹೇಳಲಾಗುತಿಲ್ಲ ,ಮನದೊಳಗೆ ತುಂಬಾ ನೋವಿದೆ ,
ಆದ್ರೆ ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ,ನಿನ್ನನ್ನು ಭೇಟಿ ಯಾಗದೆ ,ನಾನು
ಬದುಕಬಲ್ಲೆ ಆದ್ರೆ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಬದುಕುವುದು ,,,,,
ಸಾದ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ..

ಅವಳೊಂದಿಗೆ ಹೃದಯದ ಪ್ರೀತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ನಾನು
ತುಂಬಾ ನೋವು ಅನುಭವಿಸಿದೆ , ನನ್ನ ಮುಗ್ಧ ಪ್ರೀತಿ ,
ಮೇಲೆ ಸಮಾಜದ ಕೆಟ್ಟ ಕಣ್ಣು ಬಿತು ....................
ಇವತ್ತಿಗೂ ನನಗೆ ಅವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವ ಮನಸಿಲ್ಲ ,
ಹಾಗಾಗಿ ಶವ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ಒಳಗಿನಿಂದಲೇ  ಕಾತಾರಿಸುತ್ತಿವೆ
ನನ್ನ ಕೈ ಗಳು ಅವಳ ತಭು ಗೆ ಗಾಗಿ . ಓ ಪ್ರಿಯೆ ಇದು ನ್ಯಾಯನ ....

Thursday, January 20, 2011

                   ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೂರುಢೇಶ್ವರಕ್ಕೆ  ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೈ ಬಿಸಿ ಕರೆಯುತ್ತಿದೆ

Wednesday, January 19, 2011
ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದಾವಳಿಗಾಗಿ ...........

ನಿನ್ನ ಬೆಟ್ಟಿ ಯಾಗದಿದ್ರೆ , ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ
ನಿನ್ನ  ಮೇಲಾನೇ  ಗೆಳತಿ , ನಿನ್ನ ನೆನಪು ಆಗದ ,
ದಿನ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ,

ನಿನ್ನ ಪ್ರತಿ ಮಾತು ಕೂಡ ನನ್ನ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿದೆ ,
ನಿನ್ನ ಸ್ನೇಹ ದಿಂದ ಜೀವನ ತುಂಬಾ ಕುಶಿ ಯಾಗಿದೆ ,
ನಾನು ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಮರೆಯಬಹುದು ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರೆಯಲಾರೆ ,

ನೀನು ಹೊರಟು ಹೋದ್ರೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಕುಶಿ ಯಾಗಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ,
ನೀನು ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ತಾರೆ ಯಲ್ಲೂ ಕಾಂತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ,ಏನು ಹೇಳು
ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ,ನಾನು ಬದುಕಿ ಇರಬಹುದು ಆದ್ರೆ
ಬದುಕು ಇರೋದಿಲ್ಲ ,,,........ ಓ ಪ್ರಿಯೆ ಇದು ನ್ಯಾಯಾನಾ....

Monday, January 17, 2011


ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಿರು ಆಗಿದ್ಹರೆ...ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ,ಕೆನ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಬದುಕಿ ,
ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಸಾಯುತಿದ್ದೆ,ಆದ್ರೆ ನೀನು ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿರು ಆಗಿದ್ಹರೆ ನಾನು ,
ಅಳುತ್ತಲೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ,ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಳೆದು ಕೊಳ್ಳೋದು ,
ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ... ಅದ್ರು ಮೋಸ . ಓ ಪ್ರಿಯೆ  ಇದು ನ್ಯಾಯನ

Sunday, January 16, 2011

ಒಂಟಿ ಮನಸಿನ ಪಯಣ

ಒಂಟಿ ಮನಸಿಗೆ ಜಂಟಿಯಾಗಲು
ಜೊತೆಗಾರರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ
ಮಾತುಗಳು ಬಹಳ ಕೇಳುವವರು ವಿರಳ
ಶುರುವಿಟ್ಟಿಹುದು ತಂತಾನೆ ಮಾತಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು

ಅರಿವುಂಟು ಈ ಮನಕೆ ಕೇಳುವ ಕಿವಿಗಳು
ಈ ಜಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು
ಭಯವೂ ಇಲ್ಲ ಕರೆಯುವರು ಇದನ್ನ ಹುಚ್ಚು ಎಂದು

ದುಃಖ ಉಮ್ಮಳಿಸಿದಾಗ ಕಣ್ಣೀರು ಹರಿದಾಗ
ಬತ್ತಿ ಹೋಗುತಿದೆ ತಂತಾನೆ ಒರೆಸುವರು ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿ
ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಹಾಕುತಿದೆ
ಯಾರ ಹತ್ತಿರ  ದುಃಖ ಹೇಳಿ   ಕೊಳ್ಳಲಿ ಎಂದು
ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟಿಹುದು ಮನಸಿನ ಕನಸುಗಳು
ಕೊನೆಯೇ ಇಲ್ಲದ ಮುಗಿಲಂತಿಹುದು ಮನಸಿನ ಮಾತುಗಳು

ಬರೆಯುತ್ತೆ ಹಾಡುತ್ತೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಕುಣಿಯುತ್ತೆ
ತಂಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲಾಡುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲು ಒಂಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ
ಈ ಬಾಳ ಬಂಡಿಯಲಿ ತಾನೊಬ್ಬನೇ
ಪಯಣಿಗನೆಂದು ಅರಿತು ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತೆ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Thursday, January 13, 2011

ಅವನೊಡನೆ ಹೋಗಬೇಡವೆಂದ
ತಾಯ್ತಂದೆಯ ಕಾಳಜಿ
ಕಟ್ಟಳೆಯಂತೆ
ಅವರು ಒರೆಸಿಕೊಂಡ ಕಣ್ಣೀರು
ನಾಟಕದಂತೆ
ತೋರಿದ  ಹುಡುಗಿಗೆ,

ಹಳೆಯ ಗೆಳೆಯರೊಂದಿಗೆ
ಮಾತನಾಡಬೇಡವೆಂದು
ಸಿಡುಕಿದ ಪ್ರೇಮಿಯ
ಕಟ್ಟಳೆಗಳು
ಉತ್ಕಟ ಪ್ರೇಮವೆಂದು
ಭಾಸವಾದರೆ...

ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ
ವಯಸ್ಸೋ?
ಪ್ರೇಮವೋ?


Wednesday, January 12, 2011
ನನ್ನ ಎರಡೂ ಕಣ್ಣುಗಳು
ಕುರಡಾಗಿ ಹೋಗಲಿ ದೇವರೇ
ನನ್ನವಳ ನಾ ನೋಡಿದ ದಿನವೇ ........!

ನನ್ನ ಎರಡು ಕಿವಿಗಳು
ಕಿವಿಡಾಗಿ ಹೋಗಲಿ ದೇವರೇ
ನನ್ನವಳ ಮಾತು ನಾ ಕೇಳಿದ ದಿನವೇ ......!

ನನ್ನ ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲವೂ
ನಿಂತು ಹೋಗಲಿ ದೇವರೇ
ನನ್ನವಳು ನನ್ನ ನೋಡಿ ನಕ್ಕ ದಿನವೇ ........!

ನನ್ನ ಈ ಉಸಿರೇ
ನಿಂತು ಹೋಗಲೀ ದೇವರೇ
ನನ್ನವಳು ನನ್ನ ಪ್ರೀತೀ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ದಿನವೇ .......!

ನನ್ನ ಉಸಿರು ನಿಂತ ಬಳಿಕ
ನನ್ನವಳ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಶಿಲೆಯಾಗಿ ನೆಲಸು ದೇವರೇ
ಹಾಗಲೂ ನನ್ನವಳ ಸ್ಪರ್ಶ ನನಗೆ ಹಿತವೆನಿಸುತದೆ ...........!!!

ಸುಂದರ ಬದುಕಿದೆ
ನನ್ನವರೆಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ
ಯಾವ ಕೊರೆತೆಯೂ ಇಲ್ಲ
ಬಾಳುವಾಸೆ ಅತಿಯಾಗಿದೆ
ಆದರೆ........
ನನ್ನ ಜೀವ ದಿನ ಎಣಿಸುತಿದೆ
ಕಾರಣ.......
ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕುಡಿದು ತೇಗಿದ್ದು....
ಇಂದು ಮರಣಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾದೆ
ಇನ್ನೆಲ್ಲಿ ......
ಬಾಳುವಾಸೆ ನನ್ನವರೊಟ್ಟಿಗೆ.
ಚಟ್ಟವನ್ನೇ ......
ಬಯಸಬೇಕಿದೆ ಈ ಮಧ್ಯವಯಸ್ಸಿಗೆ..?!!!Tuesday, January 11, 2011


ಕಣ್ಣು ತೆರೆದರೂ.. ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದರೂ..
ಬೆಳಗುತ್ತವೆ ಇವಳ ಕಣ್ಣುಗಳಲಿ
ಬೆನ್ನಿಗೆ ಬೆಳಕ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು
ಹಾರುವ ಮಿಂಚುಹುಳುಗಳ ಹಾಗೆ
ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೂ ಬಾರದ...
ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೂ ನಿಲುಕದ...
ಕನಸುಗಳು.........
ಎಲ್ಲಾದರೂ ಆದೀತು,
ಆ ನದಿಯ ದಂಡೆಯಾದರೂ
ಈ ತೀರದ ಬಂಡೆಯಾದರೂ
ನೀನೆಲ್ಲಿರುವೆಯೆಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ...

ಮನವ ಹೊತ್ತೊಯ್ಯಲ್ಲಿ 
ಅಪ್ಪಳಿಸಿದ ಅಲೆಗಳಿಂದು
ಗುರಿಯೇ  ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗ
ನಾವಿಕನೇಕೆ? ನೌಕೆಯೇಕೆ?
ಹೋಗಿ ಸೇರಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ
ಮನಸು ಮೈಮರೆಯುವಲ್ಲಿಗೆ

ಬಯಕೆಗಳ ಭಾರಕ್ಕೆ
ಬೆನ್ನು ಬಾಗಿರುವಾಗ 
ಪಯಣ ಮಾಡಬೇಕೆ
ಬವಣೆಗಳ ಇನ್ನೊಂದು ತೀರಕ್ಕೆ?

ನಿನ್ನ ಇರುವಿಕೆಯ ಸುಳಿವಿಲ್ಲ
ನನ್ನೊಳಗೆ 'ನಾನು' ತುಂಬಿರುವಾಗ
ಬರುವಿಕೆಯ ಕಾಯುತಿರುವೆನೆಂದು 
ಹೇಳಿರುವುದು ಸುಳ್ಳಾಗಿರುವಾಗ
ನೀ ಬರುವ ಸೂಚನೆಯೂ ಇಲ್ಲ

ಆದರೂ ಕಾಯಲೇನು?
ಕ್ಷಮಿಸಲಾದರೂ ಒಮ್ಮೆ ಬರುವೆಯೇನು?
ಕರುಣೆಯಿಂದಾದರೂ..
ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಾದರೂ...
ಭಿಕ್ಷೆಯೆಂದಾದರೂ...
ದಾನವೆಂದಾದರೂ..

ಹೇಗಾದರೂ ಸರಿ...
ಒಂದು ಹಿಡಿ ಪ್ರೀತಿಯ
ಕೊಡುವೆಯೇನು?
ಹೇಳು, ಹೇಳು,
ನಾ ಕಾಯಲೇನು


ನನ್ನ ನೀ
ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ
ಪ್ರೀತಿಸದಿದ್ದರು ಚಿಂತೆಯಿಲ್ಲ
ಕಡೆಯ ಪಕ್ಷ
ನಿನ್ನ ಕಿರು ನಗೆಯ ವರವ
ಕೊಡುವುದಾದರೆ ಚಿತೆಯಿಂದ
ಎದ್ದು ಬಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸುವೆ
ಮರು ಜನ್ಮಕೆ ಕರುಣಿಸುವುದಾದರೆ
ಈ ಕ್ಷಣವೇ ಮಡಿದು
ನನ್ನೊಲವಿನ ಗೋರಿಯಾಗುವೆ :)...........
ಹಾಯ್,


ಹಾಯ್,
ಕಣ್ಣಂಚಿನ ನೀನು..
ತುಟಿಯಂಚಿನ ಮಾತು,
ಹೃದಯದಾ ಬಿಸಿಯುಸಿರು..
ಎದೆಯೊಳಗಿನ ಭಾವ..
ಆ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಸ್ಪರ್ಶ..
ನಿದ್ದೆಯೋಳಗಿನ ಕನಸು..
ವಾಸ್ತವದ ನನಸು..
ಇಷ್ಟು ಸಾಕಲ್ಲವೇ ನನಗೆ.!!?
ನಿನ್ನ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯ ತಿಳಿಸಲು..!!