Wednesday, January 19, 2011
ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದಾವಳಿಗಾಗಿ ...........

ನಿನ್ನ ಬೆಟ್ಟಿ ಯಾಗದಿದ್ರೆ , ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ
ನಿನ್ನ  ಮೇಲಾನೇ  ಗೆಳತಿ , ನಿನ್ನ ನೆನಪು ಆಗದ ,
ದಿನ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ,

ನಿನ್ನ ಪ್ರತಿ ಮಾತು ಕೂಡ ನನ್ನ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿದೆ ,
ನಿನ್ನ ಸ್ನೇಹ ದಿಂದ ಜೀವನ ತುಂಬಾ ಕುಶಿ ಯಾಗಿದೆ ,
ನಾನು ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಮರೆಯಬಹುದು ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರೆಯಲಾರೆ ,

ನೀನು ಹೊರಟು ಹೋದ್ರೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಕುಶಿ ಯಾಗಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ,
ನೀನು ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ತಾರೆ ಯಲ್ಲೂ ಕಾಂತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ,ಏನು ಹೇಳು
ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ,ನಾನು ಬದುಕಿ ಇರಬಹುದು ಆದ್ರೆ
ಬದುಕು ಇರೋದಿಲ್ಲ ,,,........ ಓ ಪ್ರಿಯೆ ಇದು ನ್ಯಾಯಾನಾ....

2 comments: