Thursday, January 27, 2011


ಹೇ  ಹೃದಯಾ ,,,,,,ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ,                                                                                                                                              ಕೊನೆಯ ರಾತ್ರಿ ಯಾವುದು ಅಂತ                                                                                                                                                                                            ಕೊನೆಯ ಬೇಟಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ...                                                                                                                                                             ಇವಾಗ ಸಮಯ ವಿದೆ ಬೇಡೋಣ ದೇವರಲ್ಲಿ .........                                                                                                                               .ಅಷಿರ್ವಾದಗಳ .... ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು                                                                                                                                                                                                                     ಕೊನೆಯ ಉಸಿರು ಯಾವಾಗ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ . ಅಲ್ವಾ

ಗುಡಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಕಸವಿರಬಾರದು ,                                                                                                                                                                                     ಬಡಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಹಸಿವಿರಬಾರದು                                                                                                                                                                    ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಕೈ ಬಿಡಬಾರದು                                                                                                                                                                                    
ತಾಯಿ ಇಂದ ಜನನ ,ಪ್ರೇಯಸಿ ಇಂದ ಮರಣ ......
ಓ ಪ್ರಿಯೆ ಇದು ನ್ಯಾಯಾನ 1 comment: