Saturday, April 16, 2011ದೂರ ದೂರ ಹೋದರು ನೀನು,
ದೂರವಾಗುವುದೇ ನಿನ್ನ ನೆನಪು,
ಇನ್ನು ಉಸಿರಾಟವು ಕಷ್ಟವೇನೆ,
ಮುಂದೇನು ಊಹಿಸಲು ಕಷ್ಟವೇನೆ,
ನಾ ಹೀಗಿದ್ದರೆ ಇಷ್ಟವೇನೆ.. ??

ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಯಾರು ಇಲ್ಲ,
ನೀನೆ ಇಲ್ಲವಾದ ಮೇಲೆ,
ಇನ್ಯಾರ ಕದ್ದು ನೋಡಲಿ ನಾ.. ??

ಸಮಯ ಬೇಗ ಕಳಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ,
ಸೋನೆ ಮಳೆಯು ಸುರಿವ ವೇಳೆ,
ಇನ್ಯಾರ ಜೊತೆ ನೆನೆಯಲಿ ನಾ.. ??

ಮಾತು ಮೌನ ಒಂದಾದರೆ,
ಕಣ್ಣೀರಿಗೂ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲವಾದರೆ,
ಎದೆ ನೋವ ಹೇಗೆ ತೋರಿಸಲಿ ನಾ.. ??

ಆಗೋದೆಲ್ಲ ಏನೆ ಆದರು,
ಪ್ರೀತಿಗೆಂದು ಸಾವಿಲ್ಲವೆನ್ನುವರು
ಇನ್ನು ಯಾವ ನೀತಿ ಕೇಳಿಸಲೇ ................

No comments:

Post a Comment